Uitzicht op inzicht

Klinische Psychologie- en Seksuologie Praktijk in Valkenswaard

Wanneer u lichamelijk iets mankeert, bespreekt u dit met uw arts. Als u zich geestelijk niet goed voelt, dan praat u liever met een deskundig iemand die uw psyche begrijpt. De drempel om psychologische hulp te zoeken is vaak nog erg hoog. Vertrouw erop dat u er goed aan doet om toch die eerste stap te zetten. Therapie helpt u inzicht te krijgen in uzelf en de problematiek, waar u, veelal onbewust, mee worstelt. Dit verworven inzicht, deze bewustwording, leidt er ook veelal toe dat ook uw relaties met anderen zullen verbeteren. Op basis van verworven inzicht en bewustwording zal er in het verlengde hiervan ook gedragsverandering kunnen plaatsvinden, alsook in emotionele zin een meer harmonieuze en meer conflictvrije omgang met uzelf. Op basis hiervan ontstaat er ook ruimte voor betere communicatie met anderen.

A.J. Slot: klinisch psycholoog, psychoanalyticus en seksuoloog in regio Eindhoven

Psychotherapie

Als psychische problemen en conflicten te intens worden, zodat u er op eigen kracht niet meer uitkomt, kan hiertoe een beroep gedaan worden op een daartoe opgeleid deskundige, een psychotherapeut.

 

Er kunnen in de loop van iemands leven gedurende langere tijd problemen ontstaan op bepaalde levensgebieden, problemen waar u op eigen kracht niet meer uitkomt. Van belang is middels psychotherapie inzicht te krijgen in en te ontdekken hoe en waarom deze veelal onbewuste conflicten zijn ontstaan en steeds herhaald worden. De werkwijze in mijn praktijk is geënt op het zo goed mogelijk leveren van maatwerk. Daarnaast is het uitgangspunt in mijn praktijk: "Kort als het kort kan; lang als het lang moet".

Over mij

Mijn naam is Ton Slot. Ik ben, na mijn opleiding tot Klinisch Psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam, 30 jaar werkzaam geweest als klinisch psycholoog, psychotherapeut en seksuoloog in het St. Annaziekenhuis in Geldrop. Sinds 1992 heb ik een eigen psychotherapiepraktijk te Valkenswaard, aanvankelijk halftime, naast mijn werkzaamheden in het St. Annaziekenhuis, en sinds 2009 fulltime. De opgedane ervaring in het St. Annaziekenhuis, waarvan 13 jaar op de afdeling Psychiatrie, vormen voor mij, aangevuld met de nodige psychotherapie- en seksuologieopleiding, een belangrijke basis voor mijn huidige werkzaamheden in eigen praktijk.

 

Daarnaast ben ik langdurig werkzaam geweest bij het voormalige IMP (Instituut voor Multidisciplinaire Psychotherapie) te Eindhoven. Als psychotherapeut bezoek ik regelmatig congressen, symposia en studiedagen en heb ik verplichte intervisie; dit geldt ook voor mijn werkzaamheden als seksuoloog. Als psychoanalyticus ben ik lid van de Psychoanalytische Kern (PAK) Zuid-Nederland en de NPaV (Nederlandse Psychoanalytische Vereniging). Als seksuoloog ben ik geregistreerd lid van de NVVS (Nederlandse Vereniging v. Seksuologie).

Neem contact op

Als psychotherapeut ben ik gespecialiseerd in:

  • Psychotherapie
  • Psychoanalyse
  • Relatietherapie
  • Seksuologie
  • Cliëntgerichte, experiëntiële psychotherapie
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Groeps- en systeemtherapie
  • Coaching
Neem contact op

Lidmaatschappen

BIG-registratienummers

A.J. Slot, Klinisch Psycholoog, BIG-reg.nr. 19025853225

A.J. Slot, Psychotherapeut, BIG-reg.nr. 19025853216

GZ-psycholoog, BIG-reg.nr. 19025853225

Seksuoloog-NVVS-SH

Bewijs van inschrijving in het Kwaliteitsregister Psychotherapie van de NVP

Certificaat deelname praktijkvisitatie

Bewijs van registratie Leertherapeuten Psychotherapie

Telefonisch spreekuur

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13:00 uur en 14:00 uur kunt u bij mij terecht voor het telefonisch spreekuur. Wanneer u daar behoefte aan heeft, kan dan mogelijk ook een afspraak worden gemaakt voor een eerste intakegesprek. Op dit moment is er een wachtlijst, die kan oplopen tot enkele weken. U kunt buiten het telefonische spreekuur ook het contactformulier invullen.